Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vesmír

18. 9. 2011

Vesmír

 • vesmír vznikl před 15 mil. lety
 • vesmír vznikl díky velkému třesku (big bang), následně po něm se začaly tvořit první planety
 • sluneční soustava vznikla asi před 4,7 mld. lety
 • zahříváním plynů a prachu vzniklo Slunce a planety

 

Vesmírné pojmy

 • hvězda = je to základní stavební jednotka vesmíru

                      - ve hvězdě probíhají termojaderné reakce

                      - vytváří souhvězdí

                      - gravitačně vázané těleso

 

 • planety = oběžnice

                      - obíhají v eliptických drahách okolo hvězdy (Slunce)

 

 • měsíce = přirozené družice

                      - obíhají kolem planet

                      - okolo planety může obíhat více měsíců např. 9

 

 • komety = vlasatice

                       - skládá se z jádra, koma a chvostu (ohonu)

                       - ohon tvoří zmrzlý prach a led

                       - ohon směřuje vždy od Slunce kvůli proudícím fotonům od Slunce

 

 • meteoroid - těleso ve vesmíru
 • meteor - těleso letící atmosférou
 • meteorit - těleso dopadnuté z vesmíru na Zemi

 

Sluneční soustava

 • do sluneční soustavy patří planety, planetky, měsíce, komety, meteory, Slunce
 • Seční soustava je stará asi 4,7 mld. let
 • Sluneční soustava je představována Sluncem (hvězda)
 • Slunce je ze 73% tvořeno vodíkem (H), 25% heliem (He) a 2% tvoří ostatní látky
 • Slunce svojí hmotností zabírá 99,87% hmotnosti sluneční soustavy
 • planety sluneční soustavy se dělí na vnitřní (kamenné) a na vnější (plynné)
 • do vnitřních planet patří Merkur, Venuše, Země a Mars
 • do vnějších planet patří Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
 • planety obíhají po eliptických drahách

 

Keplerovy Zákony

 • Kepler se velmi zajímal o vesmír a o jeho zkoumání a tak zformuloval 2 ze 3 Keplerových zákonů (3. nezformuloval, protože byl objeven až po jeho smrti ale název nese právě po Keplerovy)
 • 1. zákon - Planety se pohybují po eliptických drahách málo podobným kružnici
 • 2. zákon - Plochy opsané průvodičem planety jsou za stejnou dobu stejné

Soubor:Kepler-second-law.svg

 • Vysvětlení 2. Keplerova zákona - Když se planeta nachází v blízkosti Slunce její rychlost je větší a tak urazí delší vzdálenost po elipse ale, když je planeta od slunce vzdálenější tak na elipse neurazí takovou vzdálenost ale vzdálenost od slunce je natolik veliká že se obsahy rovnají

 

Měsíc

 • je to přirozená družice Země
 • jeho povrh je tvořen krátery a kameny
 • obíhá ve vázané rotaci se Zemí to znamená že otočení kolem osy trvá Měsíci stejně dlouho jako Zemi 28 dní
 • ze Země můžeme vidět 59% povrchu měsíce právě díky vázané rotaci (vidíme měsíc stále jen z jedné strany)
 • fáze měsíce jsou nov, 1. čtvrť, úplněk a 3. čtvrť všechny tyto fáze trvají 28 dní
 • slapové jevy (příliv a odliv) jsou způsobené právě díky měsíci
 • při slapových jevech dochází k deformoci tvaru zemského tělesa
 • slapové jevy způsobuje gravitační síla Měsíce a Slunce
 • příliv a odliv rozdělujeme na skočný a hluchý
 • skočný je větší a nastává, když se Země, Měsíc a Slunce nacházejí v jedné přímce
 • hluchý je menší a Země a měsíc jsou v přímce ale slunce není
 • barycentrum = je to společné těžiště Země a Měsíce nachází se 1700 km pod povrchem Země
 • k zatmění měsíce dojde, pokud se Země dostane mezi Slunce a Měsíc
 • zatmění Měsíce může být částečné nebo úplné
 • zatmění Slunce je úplné, částečné, a nebo prstencovité