Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státy Beneluxu

13. 4. 2011

 

Státy Beneluxu
Státy: Belgie, Nizozemsko a Lucembursko
Důležitá data: 1948 – vytvoření celní unie mezi státy Beneluxu
  1950 – založení hospodářské unie
 
Nizozemsko
Rozloha: 41 000 km2
Počet obyvatel: 15,5 mil
Hlavní město: Amsterodam
Povrh: většina území pod úrovní mořské hladiny, využívání poldrů (vysušené dno moře k zemědělství)
Obyvatelstvo: nejhustěji osídlená země v Evropě
Nerostné suroviny: zemní plyn, ropa, kaolín
Energetika: mnoho tepelných elektráren
Průmysl: elektrotechnický, broušení diamantů (Amsterodam), porcelán (Delf), petrochemický (Rotterdam), potravinářský (sýry, kakao, pivo)
Zemědělství: intenzivní, využívání poldrů, velká míra živočišné výroby (skot, prasata), květiny, zelenina, brambory
Doprava: hustá síť říčních cest, Rotterdam (největší přístav světa), grachty (kanály využívané pro dopravu v Nizozemsku)
Firmy: Philips, Shell
 
Belgie
Rozloha: 30 500 km2
Počet obyvatel: 10 mil
Hlavní město: Bruxelles
Státní zřízení: konstituční monarchie
Řeky: Maas, Šelda
Obyvatelstvo: husté osídlení, dvou národnostní stát složený z Vlámů (Němčina) a Valonů (francouzština), vysoká urbanizace (97%)
Nerostné suroviny: černé uhlí
Průmysl: strojírenský (auta), potravinářský (čokoláda, pivo), hutnický, broušení diamantů
Zemědělství: intenzivní, cukrová řepa, obilí, skot
Doprava: nejhustší železniční a silniční síť na světě, přístav Antverpy
 
Lucembursko
Rozloha: 2 600 km2
Počet obyvatel: 400 000
Hlavní město: Luxembourg
Státní zřízení: velkovévodství
Zemědělství: obiloviny, brambory
Hospodářství: nejbohatší stát světa na jednoho obyvatele