Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geografie - základní charakteristika

11. 9. 2011

Geografie

 • geografie je věda popisující Zemi
 • je to věda která stojí na průniku věd společenských, přírodních a technických
 • definice: geografie je systém přírodních, společenských a technických věd, studující přírodní a společenské komplexy krajiné sféry, jejich složky a vzájemné vstahy v prostoru a čase
 • slovo geografie se skládá ze slov GE = Země a GRAFEIN = psát
 • za otce geografie je považován Eratosthenés díky dílu Geografika
 • geografie je jedna z nejstarších věd lidstva, protože lidé už od pradávna studovali počasí, střídání ročních období aby věděli kdy je vhodné zaset atd
 • objektem geografie je krajiná sféra, která se dělí na složku fyziogeografickou a socioekonomickou
 • do fyziogeografické složky patří například atmosféra, hydrosféra, biosféra...
 • do socioekonomické složky patří například lidé a jejich činnosti
 • krajiná sféra zasahuje do výšky 25 km nad zemský povrh (ozonosféra) a do hloubky 100 - 300 km pod zemský povrh (astenosféra)

 

Vývoj geografie

 • na počátku se lidé domnívali, že země je válce plavoucí ve vodě, plochá deska která má svůj konec a nebo ostrov obklopený vodou
 • středověcí Egypťané jako první byli schopni astronomického pozorování
 • Mezopotámci položili základy zemědělství
 • Řekové byli výborní matematici (Eratosthenés)
 • Ptolemaios jako první vyslovil myšlenku geocentrismu (domníval se že země je středem vesmiru)
 • Tháles z Milétu vyslovil myšlenku, že zamě je válec plavoucí ve vodě
 • Anaximandros vytvořil 1. mapu světa

První mapa Světa

 • Aristotheles zastával názor, že Země je kulatá a je středem vesmíru
 • Pythagoras také tvrdil, že země je kulatá
 • Mikuláš Koperník vyslovil myšlenku heliocentrismu (slunce středem vesmíru a sluneční soustavy)
 • Johanes Kepler astronom který sformuloval 2 ze 3 Keplerových zákonů
 • Giordáno Bruno tvrdil, že Slunce ani Země nejsou středem vesmíru a tvrdil že vesmír je nekonečný za své názory byl upálen
 • Galileo Galilei tvrdil že země obíhá kolem slunce a rotuje kolem své osy
 • Alexandr von Humboldt známý německý přírodovědec

 

Zámořské objevy

 • Marco Polo výpravy do Asie zejména do střední a východní
 • Bartolomeo Diaz v 15. století obeplul jižní Afriku
 • Kryštof Kolumbus roku 1492 objevil Ameriku
 • Vasco de Gama jako první obeplul Indii
 • Abel Tosman v 17. století obeplul Austrálii
 • James Cook v 18. století plavby po Tichomoří
 • Emil Holub procestoval Afriku a okolí Viktoriiných vodopádů
 • Hanzelka a Zikmund čeští cestovatelé v 60. letech
 • Robert Peary roku 1909 jako první člověk dobyl Severní pól
 • Roald Amundsen roku 1911 jako první dobyl Jižní pól

 

Vesmírné objevy

 • Jujij Gagarin v roce 1961 uskutečnil první led do vesmíru
 • Neil Armstrong v roce 1969 uskutečnil první let na Měsíc