Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bermudský trojúhelník

3. 4. 2013

 

1      Lokace a rozloha
Bermudský trojúhelník je oblast ležící v Sargasovém moři, kterou protéká Golfský proud. Za vrcholy trojúhelníku se považuje Miami, Portoriko a Bermudské souostroví. Těžko hádat proč je bermudský trojúhelník právě trojúhelníkem, protože bráno z hlediska výskytu havárii v Sargasovém moři, tak by do trojúhelníku spadal pouze zlomek těchto havárii. Poněvadž zhruba 35% havárií spojovaných právě s Bermudským trojúhelníkem se odehrálo v blízkosti trojúhelníku, ale nikoli v něm. Správnější, by tedy bylo tvrdit, že Bermudský trojúhelník je spíše lichoběžník, protože všechny havárie by do tohoto lichoběžníku spadaly. Tento lichoběžník by poté zabíral větší část okolí Floridy a někteří vědci by tento útvar rozšířili ještě k Azorským ostrovům. Také je nutno říci, že oblast Bermudského trojúhelníku je ve skutečnosti pouze myšlená spojnice právě Miami, Portorika a Bermud a není nijak geograficky vyčleněna ani znázorněná v klasických mapách. Prakticky také neexistuje žádný spis o této oblasti pod názvem Bermudský trojúhelník, protože ústav zeměpisných jmen Spojených států amerických tento název neuznává jako oficiální, protože pravým názvem je Devilův (ďábelský) trojúhelník. Dalšími neoficiálními názvy je například Ďáblovo moře, hřbitov Atlantiku, moře vúdú anebo moře zatracenců. Rozloha klasického Bermudského trojúhelníku bez úprav a korekcí vědců, brána čistě spojnicemi tří výše uvedenými vrcholy činí 1 134 105,5 km². Spojnice Miami - Portoriko měří 1660 km, spojnice Portoriko - Bermudy měří 1540 km a spojnice Bermudy - Miami je dlouhá 1664 km. 
 
 
2      První zmínka o Bermudském trojúhelníku
První písemná zmínka o podivných jevech v trojúhelníku je z data 15. září 1492. Právě v tento den si dnes světoznámý objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus poznamenal do lodního deníku zajímavou věc. Psal o zvláštním žhavém pásu na obloze, který si nedovedl nijak vysvětlit. Dále píše, že den po spatření tohoto zářivého objektu na obloze docházelo k problému s navigací, protože podle slov Kolumba kompas neukazoval správně a ukazoval každou chvíli jiným směrem. Dále se uvádí, že dne 11. října 1492 už Kolumbovi námořníci přestali věřit tomu, že ještě někdy uvidí zemi. Byli naprosto psychicky vysílení a ztráceli veškerou naději. Až najednou se v dálce objevil jakýsi plamen na moři, dle slov Kryštofa Kolumba to připomínalo velkou svíčku plavoucí na hladině, která se pohybovala nahoru a dolů. Po chvíli se tato světla začala zjevovat i pod vodou v okolí lodě. Kolumbus tato světla prý následoval a doplul tak ke břehům Ameriky. Těžko soudit, co to Kolumbus tenkrát doopravdy viděl, protože dodnes panují pouhé spekulace, nicméně letící ohnivý pás na obloze mohl být pouhý meteorit a světlo na hladině mohlo pocházet z nedalekých ostrovů poblíž Hispaňoly. Ovšem světla pod hladinu dodnes nikdo vysvětlit nedokázal a dokonce i při letu Apola 12 posádka hlásila podivná světla živého ohně v oblasti Bermudského trojúhelníku. Dokonce posádka tvrdila, že jsou to poslední viditelná světla na Zemi.
 
3      Nejznámější záhady v Bermudách
3.1      Trojstěžník James B. Chester
V roce 1855 byl v Sargasovém moři nalezen trojstěžník James B. Chester. To by nebylo nic až tak zvláštního, ovšem byl nalezen úplně prázdný, což už podivné je. Na palubě se nenašla žádná lidská duše, v kajutách i na palubě byly jenom věci námořníků a vše bylo rozházeno po celé lodi. Spekuluje se, že námořníci během plavby naprosto zešíleli a naskákali do vody. Tento scénář by mohl být reálný, protože existují zmínky o tom, že část posádky se najednou začala chovat velmi podivně a po chvíli naskákali do oceánu. Aspoň tak to tvrdily zbytky posádek při příjezdu do přístavu. Tato loď tedy spadá do skupiny lodí bez posádky, jedná se tedy o bludnou loď. Existují také záznamy, že některé tyto bludné lodě dokonce sami doplul do přístavu.
 
3.2      Mary Celeste          
Záhada z roku 1872, která je velmi podobná záhadě trojstěžníku James B. Chester. Opět byla nalezena loď bez posádky, ovšem tentokrát loď z dálky vypadala jako po přepadení. Plachty byl roztrhané a stěžně byl nakřivo. Z počátku se objevitelé domnívali, že loď byla přepadena piráty ale všechny zásoby jídla, vody i rumu zůstal nedotknuty. Dokonce zlato i šperky zůstaly na palubě. Spekulovalo se o tom, že opět posádka naskákala do oceánu. Tuto teorii podporoval i fakt, že v chlebu nalezeném na palubě se nacházel námel. Později se totiž zjistilo, že právě námel způsobuje blouznění a špatné psychické stavy. To by všechno asi byla pravda, jen kdyby se nenašla zatlučená a zabedněná kajuta v zadní části. Která vypovídala o tom, že se námořníci před něčím schovávali. Navíc na trupu lodi byly nalezeny rýhy po něčem velmi ostrém co připomínalo drápy. Zajímavostí je, že loď plula ještě asi 800 km podle naplánovaného kurzu i bez posádky.
 
3.3     Pilot Bruce Gernon     
Další záhadou, která se stala v Bermudském trojúhelníku, ale tentokrát ve vzduchu. Dne 4. prosince 1970 letěl Bruce Gernon se svým otcem z ostrova Andros na Bahamách na Palm beach na Floridě. Krátce po startu se okolo letadla vytvořil podivný tvar doutníkového tvaru, který rotoval ve směru hodinových ručiček. Když Gernon z tohoto mraku vylétl, dostal se do prostoru, ve kterém byl zelený opar, zahlédl pevninu a domníval se, že je to ostrov Bimini. Ovšem za několik minut zjistil, že se nachází nad Floridou. Paradoxem bylo, že tuto vzdálenost běžně přeletí za 75 minut, ovšem tentokrát tuto vzdálenost zdolal za pouhých 45 minut a navíc spálil o 45 litrů méně paliva. Zřejmě prolétli do časoprostorové smyčky, jiné vysvětlení pro tento jev fyzikové a vědci nemají.
 
 
3.4      Kapitán Don Henry
Byl to kapitán válečné lodě za 2. světové války. Plavil se z Portorika do Fort Lauderdale na Floridě a za sebou táhli na vlečném laně další válečnou loď. Při proplouvání Bermudským trojúhelníkem se dostali do světlé husté mlhy, která neměla konce. Navíc kapitán tvrdil, že voda okolo lodě najednou začala prudce stoupat a kompas se začal protáčet ve směru hodinových ručiček. Tento samotný jev protáčení kompasů by nebyl až tak nic podivného, podobné jevy se dějí běžně po celém světě, například po dopadu meteoritu nebo pokud se v podloží nachází větší množství magnetické rudy. Tento jev se dá pozorovat například na řece sv. Vavřince v Kingstonu. Záhadou ale je, proč protáčení kompasů v Bermudském trojúhelníku není stálé. Proč se někdy kompas protáčí a proč někdy ne. Navíc kapitán popisuje zvláštní jev, který se objevil v trojúhelníku poprvé. Tvrdí, že při průjezdu mlhou se jim ztratila veškerá energie z baterií a generátory byť běžely tak žádnu energii nedodávaly. Došlo tedy ke ztrátě veškeré energie na lodi, zásuvky byly bez proudu, a nic na elektřinu nefungovalo. Dokonce i energie v ručních svítilnách byla pryč. Dále kapitán popisuje, že když se jejich loď dostala z mlhy, tak byť motory pracovaly naplno, tak se loď nepohybovala dopředu, ale dozadu jako, by jí nějaká síla táhla zpět do mlhy. Nakonec však síla povolila a jak vlečná, tak tažená loď bezpečně doplula do přístavu.
 
3.5      Let číslo 19             
Pravděpodobně jedna z nejznámějších katastrof, které se staly v trojúhelníku. Tato nehoda se stala 5. prosince 1945. Bylo těsně po válce, ale letectvo stále zůstávalo v pohotovosti. Při cvičném letu piloti pětibombardérů Grumman TBF Avenger měl obletět hranice Bermudského trojúhelníku a shodit cvičné bomby. Počasí toho dne bylo dobré, bylo jasno a viditelnost byla také dobrá. Vše zezačátku probíhalo podle plánu, ale asi po hodině a půl nastaly komplikace. Opět došlo k protáčení kompasů a celá letka naprosto ztratila orientaci. Snažili se najít pevninu nebo alespoň nějaký orientační bod, ale kam se podívali, tam byl jen oceán. Několikrát během svého letu změnili kurz, ale ani to jim nepomohlo k nalezení pevniny. Nakonec jim došlo palivo a byli nuceni nouzově přistát na hladinu oceánu. Ihned po havárii byl nasazen záchranný letoun  PMB Mariner s třináctičlennou posádkou, který měl za úkol nalézt a zachránit piloty. Ale i tento letoun se dostal do potíží a také havaroval. Okamžitě se rozběhla pátrací akce, která trvala týden, ale nebyli, nalezeny žádné trosky letadel a ani piloti. Někteří záhadologové a vědci tvrdí, že letadla se nutně nemusela zřítit do moře, ale do bažiny na Bermudách, což by vysvětlovalo, proč se nenašly žádné trosky z letky číslo 19. Ale proč nebyly, nalezeny trosky záchranného letounu, to dodnes nikdo neví.      
 
 
4      Možné příčiny havárií a vysvětlení zvláštních jevů
Nutno říci, že havárie v Bermudském trojúhelníku jsou naprosto odlišné svým scénářem. Je běžné, že pokud má loď potíže kdekoli na zemi, volá o pomoc rádiem. Avšak u většiny nehod v trojúhelníku nikdo rádiem o pomoc nevolal. Tato fakta mohou znamenat dvě věci. Buď byla rádiová komunikace přerušena nějakým zvláštním tokem energie v Bermudách, nebo došlo k nečekané události, kterou nikdo nepředvídal a tak nikdo o pomoc zavolat nestihl. Nutno také říct, že i počasí se v této oblasti chová poněkud zvláštně a mění se velice rychle. Prakticky dělíme havárie spojené s Bermudami na dvě skupiny. První skupinou jsou lodě a letouny, které zmizí z ničeho nic s celou posádkou. Druhou skupinou jsou lodě, ze kterých zmizí jen posádka. Tyto lodě bez posádky se poté nazývají bludné lodě. Je ovšem záhadou, že některé bludné lodě plují bez posádky ve svém kurzu a míří ke svému cíli.
 
4.1       Zvláštní záře v oceánu
Tato podivuhodná záře, kterou poprvé zřejmě zahlédl Kryštof Kolumbus a dále jí viděla také posádka Apola 12 a mnoho dalších má zřejmě na svědomí velké hejna ryb, která svým pohybem rozvířila slín na dně Sargasového moře. Slín je směsice písku, jílu nebo jiného materiálu, u kterého nejsme přesně schopni určit poměr složení látek. Může se jednat také o plankton, nebo jinou organickou hmotu, alespoň tak zní vysvětlení odborníků
 
4.2      Podivný magnetismus   
Magnetické anomálie záhadologové a odborníci vysvětlují tak, že v Bermudském trojúhelníku neukazuje kompas k magnetickému pólu, ale ke geografickému pólu země. Tento jev se vyskytuje ještě v Ďáblově moři, které se nachází u jihovýchodního pobřeží Japonska. I tato oblast je známá záhadnými zmizeními lodí. Tato hypotéza může být pravdivá, ale zatím nikdo nevysvětlil, proč se kompas protáčí, dokonce, pokud se vedle sebe položí dva kompasy, tak každý ukazuje jiným směrem. A další otázkou je proč i přístroje řízené přes GPS a družice se chovají podivně. Navíc se občas stává, že dojde k tzv. energetickému vysátí. Tento jev popisují i lidé, kteří se blíže setkali s UFO. Zajímavostí je i to, že občas se potápěči v oblasti trojúhelníku setkávají se zajímavým jevem, a sice s tím, že některé ryby plavou vzhůru břichem. Tyto ryby jsou živé, ale jsou dezorientované zřejmě vlivem magnetismu.
 
 
4.3      Zajímavý povrch dna       
I topografie dna v bermudském trojúhelníku je poměrně zvláštní ne ojedinělá ale velmi zvláštní. Nacházejí se zde totiž jak rozsáhlé mělčiny, tak i velice hluboké mořské příkopy. Jsou zde i oblasti, ve kterých je dno velmi tvrdé a také oblasti tekoucího písku. Tyto oblasti tekoucího písku by bez problému dokázaly pohltit i větší loď. Dále trojúhelníkem protéká značnou rychlostí Golfský proud, který je schopen menší trosky letadel odplavit mimo oblast Bermud. Dalším zajímavým úkazem jsou i tzv. modré díry u pobřeží Baham. Modré díry dříve byly obyčejné vápencové skály a útvary na hladině. Ovšem díky tání ledovců před 12 – 15 tisíci lety se tyto vápencové komplexy zalily vodou a jsou teď součástí moře. Tyto složité chodby ve vápencových útesech se větví a jsou velice rozsáhlé. Některé z nich zasahují až do vnitrozemských jezer. Důkaz o propojení jezer s oceánem máme díky tomu, že hladina vody v jezerech kolísá s přílivem a odlivem. Nebo také kvůli tomu, že se v jezerech občas najde mořská ryba. Jednou se dokonce stalo, že se přes tyto složité komplexy dostal do jezera, které bylo vzdálené 32 km od pobřeží sedmimetrový žralok. Tyto modré díry mohou být velice nebezpečné, protože vlivem slapových jevů v nic vznikají velmi silné proudy, které fungují na principu trychtýře. Tyto víry poté mohou do děr vtáhnout menší loďku. Důkazem síly vírů vzniklých z modrých děr jsou zaklíněné loďky v chodbách a u otvorů některých systémů. Dále je velkým nebezpečím vznik tzv. slapových vln. Tyto vlny jsou v Bermudách poměrně časté a usuzuje se, že mohou za nejednu katastrofu. Slapové vlny vznikají vlivem zemětřesení na mořském dně nebo výbuchem podmořské sopky. Dále se zde hovoří o vzniku sešových vln které vznikají sesuvy podmořské hmoty. Tyto vlny jsou stojaté a mají obrovskou ničivou sílu.
 
4.4      Atmosféra  
V oblasti Bermud také vanou velice silné větry jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Tyto větry podle některých odborníků, mohou stát za zmizením několika letadel. Protože rychlost proudění je tak vysoká, že pokud do tohoto proudění vlétne menší letadlo, může být svrženo přímo dolů, nebo roztrháno na kusy. Pokud se letadlo s tímto prouděním srazí čelně, síla nárazu může být srovnatelná s nárazem letadla do země. V této oblasti je také častý výsky mořských tornád. Těmto tornádům se dá ve dne poměrně jednoduše vyhnout, ovšem v noci za snížené viditelnosti je vyhnutí prakticky nemožné. Tornáda nejsou však ohrožením pro velké lodě na hladině, spíše pro menší lodě a letadla. Dalším podivným útvarem v atmosféře je vznik tzv. oblastí snížené vazby. Tyto oblasti se zřejmě vyskytují nejen nad Bermudami, ale jejich výskyt nad trojúhelníkem byl potvrzen vědcem Wilbertem B. Smithem. Oblasti snížených jsou vazeb malé oblasti řádově v desítkách až stovkách metrů, které jsou schopny vyvolat silné turbulence, které mohou vést ke zkáze letadla.
 
 
4.5      Elektromagnetismus          
Vědec a fyzik Ivan Sanderson je autorem teorie o vírech elektromagnetických poruch. Bádal záhady zmizelých lodí a letadel a zjistil, že na zemi existuje dvanáct oblastí, ve kterých dochází k haváriím lodí a letadel. Pět na severní a pět na jižní polokouli a navíc ještě na každém pólu. Dále zjistil, že jsou od sebe vzdáleny po sedmdesáti dvou stupních. Všechna, tyta území mají přibližný tvar kosočtverce a zjistil také, že do těchto území spadá i Bermudský trojúhelník. V těchto územích, byli, zaznamenány podivné magnetické jevy. Nabízí, se tedy otázka, proč se mluví jen o Bermudách a ne o ostatních jedenácti místech na Zemi. Odpověď je velmi jednoduchá, na rozdíl od ostatních jedenácti míst je v Bermudách nejvíce jak vzdušných tak lodních tras. A proto je četnost havárií tak vysoká. 
Dalším vědcem, který se zabýval myšlenkou elektromagnetismu, byl Dr. Michael Persinger. Je přestavitelem teorie tzv. oken. Tato teorie předpokládá existenci tzv. tranzientů, což jsou malé částice elektrické energie, které se pohybují v atmosféře podél magnetických polí. Předpokládal, že právě tyto částice se v bermudách hojně vyskytují a tvrdil, že právě díky těmto částicím dochází k nepřesnostem a nefunkčnosti přístrojů. Dále se domníval, že tyto částice mohou fungovat na principu časoprostorové brány. To by vysvětlovalo zmizení posádek lodí nebo dokonce i samotných strojů. Tato hypotéza zřejmě nebude pouhým výmyslem, protože se opírá o Einsteinovu teorii tzv. sjednocení pole, která říká, že časoprostor a energie hmoty nejsou oddělitelnými jednotlivinami, ale že jsou oddělitelné za stejných podmínek elektromagnetických poruch. Jinými slovy to znamená, že pokud změníme magnetické pole potom, můžeme změnit i některé vlastnosti hmoty. Tento experiment byl také tajně ověřen na tajném projektu Philadelphia, kdy se vlivem silného elektromagnetického pole chtěli dosáhnout zmizení torpédoborce Philadelphia. Při tomto pokusu náhle vznikla zelenkavá mlha přesně taková, jakou popisovali někteří přeživší z Bermudského trojúhelníku. Někteří jako například pilot Bruce Gernon díky této zelené mlze dokonce dokázali, samozřejmě ne úmyslně, cestovat časem. Proto se tato teorie stále považuje za velmi pravděpodobnou.
 
4.6      UFO    
Další poměrně rozšířenou teorií je teorie existence UFO v Bermudách. Tuto teorii podporuje mnoho lidí. Mnozí z nich tvrdí že viděli něco jako létající talíř létat nad bermudským trojúhelník. Tato hypotéza také možná nebude založená úplně na lži, protože i americké námořnictvo zaznamenalo mnoho neidentifikovatelných objektů jak ve vzdušném prostoru, tak v prostoru pod hladinou. Dokonce existují i očití svědci, kteří viděli UFO z vody vylétat a zase se do vody vracet. Proto se mnozí záhadologové domnívají, že právě v bermudách existuje něco jako základna mimozemšťanů. Jedná se pouze o spekulaci tyto fakta nejsou oficiálně nijak podloženy.
 
 
4.7      Podmořská civilizace
Jednou z dalších teorií je teorie, která se opírá o existenci jiné civilizace, která zde žila mnohem dříve než my. Tato teorie tvrdí, že právě v bermudách žije civilizace, která prošla vlastním vývojem. A nehody by mohli souviset s únosy za účelem výzkumu naší civilizačních schopností právě cizinci. Tato teorie má za základ existenci Atlantidy. Atlantida byl kontinent, který ovšem zalilo moře. Atlanťané, využívaly moderní technologie a byly velice vyspělí. Byli, dokonce nalezeny křišťálové pyramidy na dně moře. Předpokládá se, že právě tyto pyramidy sloužily jako přijímače energie. Spekuluje se, že čas od času dojde k aktivaci pyramid, a že právě to má za vliv podivné věci uprostřed trojúhelníku. Tento scénář se však opírá o existenci samotné Atlantidy. Atlantida je jedna z mnoha dalších záhad naší planety. Mnozí se domnívají, že Atlantida opravdu existovala, ovšem jsou zde i tací, kteří tvrdí, že něco jako Atlantida nikdy neexistovalo. Já osobně se domnívám, že Atlantida opravdu existovala. Atlantida měla být kontinent v dnešním Atlantickém oceánu, mezi Evropou a Amerikou. Když se Atlanťané na základě svého bádání dozvěděli, že jejich civilizace zanikne, vytesali 32 kamenných desek, na kterých měla být shrnuta existence celého lidstva a návod jak přežít. Tyto desky poté měly být ukryty na třech místech na Zemi. Jedno místo se nachází pod egyptskou Sfingou, další se nachází podle všeho na Yukatánu a poslední v oblasti Biminských ostrovů. Tyto spekulace mohou, ale také nemusejí být pravdivé, avšak pravdou je, že Edgar Cayce, též zvaný jako spící prorok předpověděl, že u pobřeží Biminských ostrovů dojde k vystoupení kontinentu ze dna oceánu, což se taky stalo. Na dně oceánu poblíž Biminských ostrovů v Bermudském trojúhelníku doopravdy došlo k vystoupení něčeho, co velice připomíná město máyjkého kontinentu. To by vysvětlovalo i nález pyramid na dně oceánu. Edgar Cayce také mimo jiné byl známý léčitel a prorok který díky stavu transu dokázal léčit a předpovídat budoucnost. Prakticky se dá říci, že veškeré vidiny, které viděl, se doopravdy staly. Jako například Cunami, zemětřesení v Japonsku a mnoho dalších a dalších. Proto bychom měli brát jeho vidiny alespoň podle mého názoru doopravdy vážně. Další fakt, který podporuje hypotézu existence dávné civilizace v této oblasti a vysvětluje tak jevy v Bermudském trojúhelníku je fakt, že existují na naší planetě lidé se specifickým chromozomovým uspořádáním. Těchto lidí je na naší planetě několik málo procent (odhaduje se méně než 2%) a jsou rozmístěny pravidelně. Předpokládá se tedy, že se jedná o potomky dávných Atlanťanů, kteří se po rozpadu Atlantidy zachránili a díky posuvu kontinentů jsou rozmístěni po světě.    
 
 
4.8      Krystaly metanu
Asi jednou z nejnovějších teorií, která by vysvětlovala některé jevy v Bermudách, je teorie která se opírá o členitost mořského dna a úniku zemního plynu. Podle vědců uniká v této oblasti množství zemního plynu. Tento plyn se však díky velkému tlaku a nízké teplotě přemění na krystalky metanu a ty pak mohou stoupat k hladině. Jak plyn vstoupá, teplota vzrůstá a tlak je stále menší, což vede k rozpínavosti a přeměny krystalu na velkou bublinu zemního plynu. Poloměr takovéto bubliny může být až několik desítek metrů. Pokud se dostane k hladině a zrovna tudy projíždí loď, může dojít k otrávení posádky, nebo výbuchu, který je schopen potopit i velkou loď. Dále se spekuluje, že metan může mít vliv na přístroje, protože prostředí je řidší a částice se chovají jinak než obvykle co by mohlo vést k problémům s technikou. Pokud do tohoto metanového oblaka vlétne i letadlo může se tak díky řídkému metanu propadnout vzduchovým sloupcem a zřítit se, popřípadě vybuchnout.
 
4.9      AUTEC  

Další možnou teorií a mezi lidmi velmi rozšířenou teorii je teorie o podmořském testovacím a vyhrnovacím centru (Atlantic Undersea Test and Evaluation Center), které provádí tajné operace a testy ve vodách Bermudského trojúhelníku. Tato základna je umístěna na hranici oceánského jazyka kde se dno moře propadá o několik tisíc metů. Existují také informace, že právě zde probíhají utajované operace, které mají co dočinění s nehodami v Bermudách. Existují také domněnky, že v této oblasti probíhá výzkum UFO. Přesně talíře a mimozemšťana, který byl zajat americkými silami v bermudách. Tuto teorii někdo nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Každopádně podle všeho se zdají být praktiky Americké vlády podivné. Už jen silně utajený výzkum, kdy vlastně ani nevíme proč, za jakým účelem a co se zkoumá. Právě možná tajemství této základny americké vlády stojí za objasněním celé problematiky týkající se Bermud. Každopádně je jasné, že americká vláda ví o katastrofách v bermudách mnohem více, než připouští.