Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vývoj člověka

20. 10. 2011

Vývoj člověka

 • = fylogeneze člověka
 • vývoj člověka je usuzován podle kosterních nálezů, pozůstatků a jejich analýz
 • první primáti (před 70 - 75 mil. let)
 • Purgatorius a Tana - zvířata z nich pravděpodobně pochází primáti

 

Předchůdci

Aegyptopithecus

 • žil v severní Africe
 • společný předek lidoopů a člověka
 • prostorové vidění
 • pětihrbolkaté stoličky
 • měl ocas, dlouhé špičáky, diastema (díra na špičáky v čelisti)
 • pralesní život

 

      

 

Proconsul Africanus

 • žil ve východní Africe
 • společný předek lidoopů a člověka, ale více lidoopů
 • podobný šimpanzi

 

     

 

Lidoopi (Hominoidea)

 • giboni (malí lidoopi)
 • Hominidea (velcí lidoopi)

 

 

 

Ramapithecus

 • žil ve východní Africe a v jihovýchodní Asii
 • je přímým předkem člověka
 • je zástupce čeledi lidé
 • byl vysoký asi 1 metr, vážil okolo 20kg a obsah moskovny byl okolo 400 ccm
 • měl parabolický tvar čelisti
 • měl silné čelisti
 • chodil po čtyřech
 • byl býložravec

 

                               

 

Hominidae

 • rozdělení na 2 linie před 14 mil. let
 • rozděleni na orangutany (Ponginea) a Pongo (2 druhy)
 • viz. tabulka

 

Lidé (Hominia)

 • Salantropus (před 7. mil lety) a Ororin ( před 6mil. lety)

 

Sahelantropus

 • před 7 mil. lety
 • možná se z něho vyvinul člověk

 

                 

 

Ardipithecus

 • před 4,5 až 5 mil. lety
 • je řazen k lidem
 • nalezen v Etiopii
 • patrně byl pralesní formy
 • došlo k rozdělení na býložravce (Paranthropus) a všežravce (Australopithecus a Homo)

 

          

 

Australopithecus

 • žil v jižní Africe
 • žil před 4 - 1 mil. lety
 • v průběhu vývoje se rozdělili na gracilní a robustní
 • gracilní - vedli k člověku
 • robustní - slepé větve

 

Australopithecus anamensis

 • měli primitivní charakter lebky
 • pokročilé rysy ve stavbě těla
 • chůze po dvou

   

 

Australopithecus afarensis

 • patřili mezi gracilní (vedli k člověku)
 • mnoho nálezů
 • chodili po dvou
 • Laetoli - místo nálezu jejich stop v popelu, byl to první důkaz chůze po dvou
 • výrazné nadočnicové oblouky
 • Lucy - pojmenovaný nález, kostra podobná člověku

 

    

 

Australopithecus Africanus

 • žil před 3 -2 mil.lety
 • nejbližší předek rodu homo
 • obsah mozkovny asi 460 ccm, výška asi 120 cm a váha 35 kg
 • měl lidský chrup a nevystupující čelisti
 • bipedie - nedokonalá chůze po dvou
 • byl příležitostný všežravec
 • osteodentokeratická kultura - velmi hrubě opracované kameny
 • patřili ke gracilním

 

  

 

Australopithecus Boisei, Robustus (Paranthropus)

 • patřili k robustním
 • byli býložraví
 • měli mohutné čelisti
 • žvýkací svaly se uchycovaly na hlavě, přesně na hřebeni hlavy (sagitální hřeben)
 • kosterní nález se jmenoval louskáček (podle sagitálního hřebene)

 

  

 

Homo

 • Homo habilis a Homo rudolfiensis jsou nejstarší druhy nejasního původu
 • nejde o přímé předky lidí
 • Homo habilis koexistoval s Paranthropy i s Homo ergaster

 

Moderní lidé

 • Homo ergaster
 • Homo erectus - první expanze do Eurasie, kontrolované užití ohné
 • Homo floresensis - dlouhodobě koexistoval s Homo sapiens, vymřel před 12 - 18 tis. lety